با توجه به تصمیم هیئت مدیره در سال ۹۶ نام گروه از ( گروه نرم افزاری زاگرس ) به ( گروه فناوری زنبور ) تغییر نام کرد .

به دنبال آن آدرس سایت از ( thezagros.ir ) به (beec.ir ) تغییر یافت.

درباره مدیریت گروه