محمدامین جباری


متولد 22 بهمن 70 دارای مدارک کارشناسی برق و مدیریت صنعتی ....


متولد 28 شهریور 71 دارای مدرک کارشناسی مهندسی عمران ... طراح وب و برنامه نویس