اتحادیه صادرکنندگان ایلام

پایگاه اتحادیه صادرکنندگان استان در ایلام در دی ماه ۹۴ جهت اطلاع رسانی اخبار مربوط به این حوزه توسط گروهی فناوری زنبور ( زاگرس سابق ) راه اندازی گردید .