خبرگزاری ایلام خبر

خبرگزاری ایلام خبر در سال ۹۴ جهت اطلاع رسانی اخبار و حوادث مربوط به استان ایلام و ایران توسط گروه فناوری زنبور طراحی گردید .