بسیج دانشجویی کاشان

پایگاه بسیج دانشجویی دانشگاه کاشان با هدف اطلاع رسانی و کاهش امورات اداری در خرداد ماه ۹۳ توسط گروه فناوری زنبور ( زاگرس سابق ) راه اندازی گردید .