فروشگاه فایل موبایل

فروشگاه فایل پرشین جهت فروش رام های تخصصی انواع موبایل ها در تابستان ۹۵ توسط گروه فناوری زنبور راه اندازی گردید .