فروشگاه فایل نجفی

فروشگاه فایل افشین نجفی جهت فروش رام های تخصصی انواع موبایل ها در تابستان ۹۵ توسط گروه فناوری زنبور راه اندازی گردید .