موسسه خیریه مهر مبین

موسسه خیریه مهر مبین به شماره ثبت ۱۰۰ و شماره مجوز ۵۷۱/۰۳/۵۱۶/۰۲/۱۵۱۴ زیر نظر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در استان ایلام فعالیت می نماید.