هتل ماداکتو

وب سایت هتل رستوران ماداکتو در بهمن ماه ۹۴ جهت معرفی این مجموعه توسط گروه فناوری زنبور ایجاد گردید .