پایگاه اطلاع رسانی سلام امینی

پایگاه اطلاع رسانی سلام امینی نماینده حوزه شمالی استان ایلام در مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع از آخرین اخبار ، فعالیت ها و همچنین ارسال درخواست های مردمی توسط گروه فناوری زنبور پیاده سازی گردید .