پایگاه اطلاع رسانی سیدمحمد طاهری مقدم

پرتال شخصی دکتر طاهری مقدم در خرداد ماه ۹۳ جهت معرفی و اطلاع رسانی اخبار مربوط به شخص ایجاد گردید .