پایگاه اطلاع رسانی لطیف صادقی

پرتال شخصی دکتر لطیف صادقی در دی ماه ۹۳ جهت معرفی و اطلاع رسانی اخبار مربوط به ایشان ایجاد گردید .