پایگاه اطلاع رسانی محمدرضا مروارید

پرتال شخصی مهندس محمدرضا مروارید استاندار ایلام در مرداد ماه ۹۳ جهت معرفی و اطلاع رسانی اخبار مربوط به ایشان ایجاد گردید .