پایگاه انتخابات مجلس دهم

پرتال حرفه ای انتخابات مجلس دهم استان ایلام جهت اطلاع رسانی اخبار و معرفی کاندیدا در سال ۹۴ توسط گروه فناوری زنبور طراحی گردید .