صالحین ایلام

وب سایت صالحین ایلام در آبان ماه ۹۶ به سفارش معاونت تعلیم و تربیت سپاه امیر المومنین(ع) استان ایلام  توسط گروه فناوری زنبور ایجاد گردید .